GMM Global Asset Management ABTelefon: 08-636 25 17
Fax: 08-636 25 99
E-post: peder.malerin@gmmglobal.com
Hemsida: www.gmmglobal.com
Kontaktperson: Peder Målerin Ansvarig förvaltare

GMM Global Asset Management AB är ett fondbolag som förvaltar fonden GMM a,
vilken är en Nationall fond enligt 3§ Lagen om värdepappersfonder och som står under
Finansinspektionens tillsyn.

Fondens mål är att över tid maximera värdetillväxten för andelsägarna oberoende av den generella marknadsutvecklingen.

Fondens placeringsinriktning innebär att Fonden är en så kallad global macrofond, som
arbetar på internationella finansiella marknader, med inriktning enbart på investeringar
i räntor och valutor.

Fondens investeringsstrategi är att se till att diversifiering av investeringsportföljen uppnås.
när det förvaltade kapitalet placeras i olika positioner, instrument och på olika marknadsplatser.
-Fonden arbetar långsiktigt.

Fonden riktar sig till större investerare som vill investera i de två likvida tillgångskassorna räntor och valutor. GMM a kan också fungera som ett investeringsalternativ till andra fonder,
då framför allt till fonder med aktierelaterad inriktning.


Kontakta Lidingö FöretagsHus
Namn:
Tel:
E-post:
Ärende:

SajtKarta
Sökmotoroptimerat CMS system

    Lidingö FöretagsHus, Herserudsvägen 18, 181 25 Lidingö, Tel: 08-636 25 00