Market Cap Group

Telefon: 08-636 25 44 / 08-636 25 45
Fax: 08-636 25 99
E-post: johan.setterwall@marketcap.se
E-post: agneta.setterwall@marketcap.se
Hemsida: www.marketcap.se
Kontaktperson: Johan Setterwall - Agneta Setterwall

"Effektiva företag med lyckliga medarbetare genom bra ledarskap"

Medarbetare som mår bra och trivs på sina arbetsplatser, skapar bra resultat.
När ledaren har ett totalengagemang i medarbetarna kombinerat med klara mål,
tydlig kommunikation, kontinuerlig återkoppling i arbetet
skapas en enorm kraft i företaget.

Vi är specialister på....
-
Träning inom ledarskap och medarbetarskap,
coaching av ledare och medarbetare

Vår utgångspunkt är....
-
Kundens affärsidé och mål.

Vårt arbetssätt bygger på att....
- lära ut och träna ledare att använda sig av ett tydligt ledarskap
med hjälp av metodiken Situatonsanpassat Ledarskap®
- vi coachar ledarna efter avslutat program för att säkra
att önskat resultat uppnås.

Vi har mycket positiva erfarenheter av att också involvera medarbetarna i denna process.
Själva har vi alla erfarenhet från olika ledarbefattningar i näringslivet!

Vi är cetifierade och har licens i de metoder och verktyg som vi använder.


Välkommen!


Kontakta Lidingö FöretagsHus
Namn:
Tel:
E-post:
Ärende:

SajtKarta
Sökmotoroptimerat CMS system

    Lidingö FöretagsHus, Herserudsvägen 18, 181 25 Lidingö, Tel: 08-636 25 00