Lidingö FöretagsHus, Herserudsvägen 18, 181 25 Lidingö, Tel: 08-636 25 00